Andries

Andries neemt dag dagelijkse leiding over de verschillende werven en neemt in de mate van het mogelijk ook deel aan de werfvergaderingen. Hij zorgt voor innovatie door regelmatig volgen van bijscholing en vergaren van kennis van nieuwe materialen.

En tracht zo up to date te blijven van de trends in de bouwsector. Daarnaast zorgt hij voor de aankoop van het te verwerken materiaal en heeft hierbij aandacht wat de bouwheer wil,  helpt hij mee bij de uitvoering van de werken.

  • Dagelijkse leiding over verschillende werven
  • Opvolging verloop van de werven